De praktijk voldoet aan de eisen die per 1 januari 2017 gesteld worden in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat betekent dat voor u?

 Mocht het een keer voorkomen dat u na een behandeling iets op te merken hebt over de behandelwijze en/of een klacht wilt indienen; neemt u dan contact op met de praktijk en leg uw probleem voor. Er wordt dan samen met u gekeken naar een antwoord op uw vragen en opmerkingen.

Mocht u hierna niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsorganisatie MET. Via MET ben ik aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). De SCAG kent een speciale klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke klachtfunctionaris.

Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kunt u, afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw probleem, een klacht indienen bij de Geschillencommissie.

 

Tuchtrecht

Alle therapeuten van beroepsorganisatie MET zijn onderhavig aan het onafhankelijke tuchtrecht dat is ondergebracht bij Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Beroepsorganisatie MET valt voor het tuchtrecht terug op TCZ. De Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een onafhankelijke stichting, gespecialiseerd in tuchtrecht. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.